Om Webprøver til dansk i tiende

Webprøver til dansk i tiende består af en række prøvesæt, der er udformet, så de svarer til de sæt, eleverne møder ved FS10 i skriftlig dansk. Hvert prøvesæt består af tre dele, der kan afvikles hver for sig:
 • Læsning og sprogbrug
 • Modtagerrettet kommunikation
 • Skriftlig fremstilling

Prøveklar

Med Prøveklar-serien kommer dine elever bag om prøverne til 10. klasse. Vi anbefaler derfor, at bøgerne bruges i tilknytning til webprøverne til dansk i tiende. Klik på bøgerne for nærmere beskrivelse.
Prøveklar - Skriftlig fremstilling


Prøveklar - Læsning og sprogbrug

Om forfatterne


Birgitte Therkildsen
Dansklærer i overbygningen gennem mange år.
Fagkonsulent i dansk.
Pd i dansk.
Lærebogsforfatter og beskikket censor.


Søren Aksel Sørensen
Dansklærer gennem 37 år.
Fagkonsulent i dansk 1996-2003.
Formand for opgavekommision i retskrivning og læsning.


Birthe Christensen
Dansklærer i overbygningen gennem mange år.
Skolebibliotekar.
Lærebogsforfatter og beskikket censor i dansk.

 

 

Fælles mål 2015

Webprøverne i retskrivning og læsning bevæger sig inden for kompetenceområderne Fremstilling og Læsning i de forenklede Fælles Mål.

FREMSTILLING

Grundlaget for prøverne i retskrivning er følgende målpar:

 

Videns/færdighedsområde: Korrektur

 • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout
  Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout

Læringsmål
I en retskrivningsprøve arbejdes der fx mod følgende nedbrudte læringsmål:

 • Eleven kan anvende korrekt retstavning.
 • Eleven kan sætte punktum og komma korrekt.
 • Eleven kan skrive ord i rigtig form.
 • Eleven kender reglerne for sammensatte ord.
 • Eleven kan finde stavefejl.
 • Eleven kan finde udsagnsled og grundled.

 

Tegn på læring
Et overordnet tegn på læring i retskrivningsprøverne kan ses i den faglige progression, når eleven løbende forbedrer sine prøveresultater og anvender sin viden om området og sine færdigheder i de skriftlige produkter.

Mere konkrete tegn på læring kan være:

 • Eleven gennemgår sine fejl, når prøven afsluttes.
 • Eleven identificerer fejltyper.
 • Eleven træner de områder, hvor der opstår flest fejl.

 

LÆSNING
Grundlaget for prøverne i læsning er følgende målpar:

Videns/færdighedsområde: Afkodning

 • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert
  Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster

Videns/færdighedsområde: Tekstforståelse

 • Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage det væsentlige
  Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv
Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage det væsentligeEleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv

Læringsmål
I en læseprøve arbejdes der fx mod følgende nedbrudte læringsmål:

 • Eleven kan punktlæse, oversigtslæse og nærlæse
 • Eleven kan finde informationer i en tekst
 • Eleven kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier
 • Eleven kan skelne mellem forskellige teksttyper
 • Eleven kan finde sammenhænge i teksten

Tegn på læring
Et overordnet tegn på læring i læseprøverne kan ses i den faglige progression, når eleven løbende forbedrer sin læseforståelse og sin læsehastighed og anvender forskellige læseteknikker.

Mere konkrete tegn på læring kan være:

 • Eleven anvender punktlæsning, når der hurtigt skal findes informationer.
 • Eleven gengiver det centrale i det læste.
 • Eleven skelner mellem forskellige teksttyper.
 • Eleven søger i teksten for at finde svar.